Kerakoll - logo

ilustrační obrázek Společnost ECOMINERAL je autorizovaný prodejce výrobků Kerakoll pro ČR.

Řešení společnosti KERAKOLL nabízí inovační, ekologické a energeticky úsporné výrobky sloužící k implementaci nové, dynamické stavební filozofie, podporující ochranu přírody a lidského zdraví.

Řešení používaná v GreenBuilding Kerakoll jsou z mnoha hledisek velmi příznivá pro životní prostředí: omezují emise CO2 do atmosféry, využívají recyklované suroviny, snižují spotřebu energie nezbytné pro provoz budovy. Zavedení systémů s nízkou emisí škodlivých látek podporuje ochranu životního prostředí a zlepšuje kvalitu ovzduší.